ANGOL NYELVŰ OKTATÁS A KJE-N

External Services in Business Tourism and International Relations
Időpont: 2018. szeptember – december
A Kodolányi János Egyetem felkérésére Hossó Nikoletta vállalta, hogy 6 x 4 óra keretében az őszi szemeszterben a fent nevezett tárgy beltartalmának kidolgozását követően angol nyelven tart előadássorozatot a beiratkozott hallgatóknak.
 
 
Összesen 52 fővel indult el a nemzetközi kurzus, melyre a hallgatók a világ különböző tájairól (Banglades, Irán, Pakisztán, Nepál, Kasmír és Kongó) és eltérő szakokról (idegenforgalom és vendéglátás; nemzetközi tanulmányok; üzleti menedzsment) érkeztek.
A féléves kurzus során az egyetemisták megismerkednek az üzleti turizmus sajátosságaival, az üzleti rendezvényszervezés részleteivel, a legfontosabb nemzetközi szervezetekkel, a magyar állam alapvető struktúrájával és működésével, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatrendszerek írott szabályzóival és azok gyakorlati megvalósulásával.
A tárgy teljesítésének feltétele az órai munka mellett egy írásbeli házi dolgozat elkészítése, illetve az év végi írásbeli vizsga sikeres teljesítése.
Köszönjük a megtisztelő felkérést.