ÉRTÉK * KÖZÖSSÉG

A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete egy 2017 őszén életre hívott egyesület, mely hiánypótló szakmai grémiumként végzi tevékenységét; egyúttal bizalmi alapon nyugvó valós közösséget jelent.

Filozófiánk már az alapításkor megerősítést nyert azzal, hogy szervezetünk huszonnégy olyan alapító taggal büszkélkedhet, akik saját területüket méltón képviselve a szakmai értékek mellett magas szintű emberi kvalitásokkal bírnak, nevük garanciát jelent és erkölcsi, valamint etikai mintaként szolgálnak a fiatal generációk nyújtotta képzett utánpótlás számára.

AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE

Szakmai alapokon nyugvó valódi értékközösséget teremtve keretet biztosítsunk a protokoll területein működni kívánó vagy azt már gyakorló szakemberek személyes kompetenciafejlesztésének; megvalósítsuk a protokoll hivatás legmagasabb szintű átfogó képviseletét; továbbá gondoskodjunk e hivatás presztízsének folyamatosan magas szinten történő el- és megismertetéséről.

Jövőképünk egy nemzetközi tudásközpont létrehozása, amelyben kiemelt szerepe van a szakmai / emberi megbecsülésnek, az egymás tapasztalataiból nyerhető tudásmegosztásnak; a kölcsönös inspiráció révén megvalósuló újszerű megoldásoknak, és nem utolsó sorban a nemzetközi szintű szinergiákon keresztül a „best practise” tagjaink számára történő hozzáférésének.

NPRSZ – BRAND

Meggyőződésünk, hogy együtt, szakmai közösségként az elvárt minőségi megjelenés, a szofisztikált érintkezés és diplomatikus kommunikáció normarendszerét elegánsan összefoglaló „kellem-jellem-szellem” égisze alatt hozzájárulunk a protokoll hivatás elismert képviselőinek tudatos összefogásához, a nemzetközi szintű elvárásoknak is megfelelő szakmai utánpótlás biztosításához, emellett az általunk képviselt konzervatív értékek innovatív közvetítésével szignifikáns módon tudunk hozzájárulni a személyes és üzleti, hivatalos és diplomáciai kapcsolatok minőségi változásához.

Az egyesülethez való tartozás azonosulást jelent a fenti gondolatokkal, melyek – a mai szóhasználattal élve- „brand”-ként  egyet jelentenek a hitelességgel.

Tagjaink értéket képviselnek, értéket közvetítenek, együttesen egy valódi értékközösséget alkotnak.

ELIT TAGSÁG

A fenti közösen megfogalmazott emberi és professzionális elvárásoknak történő folyamatos megfelelés céljából egyesületünkhöz tagként vagy pártoló tagként kizárólag felkérés alapján lehet csatlakozni.

Teljes jogú tag protokoll szakértő és a protokoll interdiszciplináris területéhez kapcsolódó tevékenységet végző aktív szakember lehet, akit az egyesület elnöksége csatlakozásra felkér.

Pártoló tag lehet mindazon természetes személy, jogi személy, hivatal, intézmény, civil szervezet, akit az egyesület pártoló tagi részvételre felkér. Pártoló tagi minőségben vehet részt az egyesület programjain – szintén felkérés alapján – bármely felsőfokú tanulmányait végző hallgató. 

MIT NYÚJTUNK?

  • Folyamatos képzések, tréningek a személyes és szakmai kompetenciák fejlesztése céljából
  • Nemzetközi tapasztalatcsere lehetősége
  • Hiteles forrás a protokoll szakma hazai és nemzetközi gyakorlatának közvetítésében
  • Szakmai hovatartozás, professzionális és bizalmi keretben
  • Professzionális szakemberek utánpótlásának elősegítése képzőintézményi háttérrel
  • Szakmai kiadványok, publikációk 

Éves tagdíj

  • Teljes jogú tagoknak: 10.000 Ft
  • Pártoló tagoknak: 15.000 Ft
  • Bankszámlaszám:  CIB BANK 10700392 – 70691616 – 51100005  (Közlemény: tagdíj, évszám, XY névre)