HIVATALOS! ELSŐ DOKTORI FOKOZATSZERZÉS PROTOKOLL TÉMÁBAN

A Pécsi Tudományegyetem jóváhagyásával

2023. október 13.
 
Örömmel tesszük közzé, hogy Hossó Nikoletta NPRSZ elnökéne augusztus 31-i sikeres nyilvános védését követően a Pécsi Tudományegyetem a fokozatszerzési eljárás lezárását a 2023.október 10-i Egyetemi Doktori Tanács (EDT) ülésén elfogadta. 

Büszkék vagyunk, hogy jelen ismereteink szerint Elnök asszony az első, aki protokoll és diplomácia téméban írt disszertációt és ezzel doktori fokozatot szerzett.
A több évtizedes protokollfőnöki és protokolloktatási emprikus tapasztalatokra épülő hatéves egyetemi kutatómunkát és nyilvános védést  – azaz a fokozatszerzési eljárást siker koronázta; ennek eredményeképp hivatalosan használható a Dr. Hossó Nikoletta Ph.D titulus.

Értekezésének címe:

„A magyar sportdiplomata személye és tevékenysége, valamint a sportprotokoll szerepének funkcionális, diplomáciai szempontú vizsgálata a magyar sportdiplomáciában” (2023)

A Pécsi Tudoményegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola által felkért bíráló bizottság mellett valamennyi szakmai opponens– Dr. habil. Gősi Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens, Intézetvezető helyettes, ELTE

– Dr. Szatmári Péter, általános és közkapcsolati rektorhelyettes, egyetemi docens, Milton Friedman Egyetem

– Prof. dr. Borbély Attila PhD, MBA (Professzor Emeritus), Debreceni Egyetem

– Dr. habil. Suha György PhD, MBA címzetes egyetemi tanár, nagykövet, Milton Friedman Egyetem

a disszertációt unikálisnak, hiánypótlónak, a benne foglaltakat a politikai döntéshozók felé előterjesztésre, a teljes munkát pedig publikcióra javasolta.

A disszertációban megfogalmazott  7 tézis mellett a 19 újszerú eredményt, valamint a 4 javaslatot az egyes definíciókra és sportdiplomáciai modellre a bizottság elfogadta és deklarálta az egyetemi oktatásba történő beépítését. Ezen definíciók és az elfogadott modell a külügyi diplomácia irányából értelmezi a sportdiplomáciai aktorok működésének szintjeit és hatásköreit.

Dr. Hossó Nikoletta ezzel a munkájával nemzetközi precedenst is teremtett; ő az első és jelenleg az egyetlen, aki a sportdiplomácia területét a karrierdiplomácia irányából vizsgálta empirikus tapasztalatok elsődleges és másodlagos források alapos és mindenre kiterjedő szintetizálásával.

Szívből gratulálunk!