MEGSZÜLETETT A PROTOKOLLSZAKMA ELSŐ DOKTORI FOKOZATA!

Az NPRSZ elnöke aug. 31-én sikeresen megvédte disszertációját

  1. augusztus 31.

Tudományos szintre emelte a kutatást és a publikálást a hazai és nemzetközi protokollszcéna meghatározó alakja, Hossó Nikoletta.

A több évtizedes protokollfőnöki és protokolloktatási emprikus tapasztalatokra épülő hatéves egyetemi kutatómunka megkoronázásaként augusztus 31-én sikeresen védte meg  a 

„A magyar sportdiplomata személye és tevékenysége, valamint a sportprotokoll szerepének funkcionális, diplomáciai szempontú vizsgálata a magyar sportdiplomáciában” (2023)
című értekezését
egészségtudományok tudományágban

A Pécsi Tudoményegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola által felkért bíráló bizottság mellett valamennyi szakmai opponens 

– Dr. habil. Gősi Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens, Intézetvezető helyettes, ELTE

– Dr. Szatmári Péter, általános és közkapcsolati rektorhelyettes, egyetemi docens, Milton Friedman Egyetem

– Prof. dr. Borbély Attila PhD, MBA (Professzor Emeritus), Debreceni Egyetem

– Dr. habil. Suha György PhD, MBA címzetes egyetemi tanár, nagykövet, Milton Friedman Egyetem

a disszertációt unikálisnak, hiánypótlónak, a benne foglaltakat a politikai döntéshozók felé előterjesztésre, a teljes munkát pedig publikcióra javasolta.

A disszertációban megfogalmazott  7 tézis mellett a 19 újszerú eredményt, valamint a 4 javaslatot az egyes definíciókra és sportdiplomáciai modellre a bizottság elfogadta és deklarálta az egyetemi oktatásba történő beépítését. Ezen definíciók és az elfogadott modell a külügyi diplomácia irányából értelmezi a sportdiplomáciai aktorok működésének szintjeit és hatásköreit.

Hossó Nikoletta ezzel a munkájával nemzetközi precedenst is teremtett; ő az első és egyetlen, aki a sportdiplomácia területét a karrierdiplomácia irányából vizsgálta empirikus tapasztalatok elsődleges és másodlagos források alapos és mindenre kiterjedő szintetizálásával.

Ezzel megszületett a hazai és nemzetközi protokollszakma első doktori fokozata, mely deklarálja a politika-diplomácia-protokoll interdependens jellegét, a protokoll vitathatatlan, immáron tudományosan is alátámasztott szerepét a nemzetközi kapcsolatokban, azon belül a sportprotokoll multidiszciplináris jellegét és a (sport)protokollszakemberek általános, kapcsolatokat és rendezvényeket egyaránt támogató, illetve a sportdiplomáciai aktorként is játszott szerepét.

Tabudöntögető kijelentései szakmai alapon megalapozzák a sportdiplomaták személyének meghatározását a köznyelvi értelmezéssek szemben; elősegítik és akcelerálják a magyar sportdiplomaták funkcionális tevékenységének, illetve artikulált képzési igényüknek megfelelő, a magyar sportdiplomáciát támogató szakmai munka megkezdését.

Töb éves vizsgálatának eredményei mára tudományos szinten is megerősítik a Kormány szándékát a sportdiplomáciai aktorok együttműködésével egy egységes, hosszútávú Nemzeti Sportdiplomáciai Stratégia kialakítására.

Ahogy Nikoletta fogalmazott opponensi válaszában:

„Az archaikus „kis ország, nagy sporteredmények” megközelítésből pedig fokozatosan átléphetnénk az „egy ország, egy sportdiplomácia, együtt” stratégiai irányváltásra.

Az együttműködés első jelei 2023 májusában a már említett első, a magyar kormányzat által szervezett konferencián is megjelentek: „Sport a Diplomáciában, Diplomácia a Sportban”

Szívből gratulálunk!!

A Doktori Tanács közzététele:

https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=27024