NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP TÁMOGATÁSA - 2020

  •  Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által meghirdetett, NEA-MA-20-O kódszámú pályázati kiírásra, mely a NEA-MA-20-O-M-0151 azonosítószámon nyilvántartásba vételre került.
  • Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. mint Támogató a NEA/59/2020 iktatószámú döntése alapján 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint összegű támogatást nyújt a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület, mint Kedvezményezett részére Viselkedés-cool-túra mindenkinek támogatási cél megvalósításához a támogató okiratban és “A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek”-ben meghatározottak szerint.  
  •  A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzata. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 84031.
  • A támogatói okirat VI. Nyilvánosság c. pontja értelmében a Kedvezményezettnek nyilvánossá kell tenni, hogy tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
  • A kötelezettség kiterjed esemény megvalósítása esetén a hivatalos iratokban történő feltüntetésre, illetve a honlapon is, mely kötelezettségünknek ezúton teszünk eleget.
Az NPRSZ működését és tevékenységét támogató szervezetek: 
Nemzeti Együttműködési Alap, a fejezetet irányító Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., mint Támogató.